In deze privacyverklaring legt de heer M.A. Keizer, h.o.d.n. Keizer Recruitment, kantoorhoudend te (1412 GN) Naarden aan het adres Burgemeester van Hasseltlaan 13 met Kamer van Koophandel-nummer: 68133014 (hierna “Keizer Recruitment”), uit welke persoonsgegevens Keizer Recruitment verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

 

Algemeen

Keizer Recruitment respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.keizerrecruitment.nl, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Keizer Recruitment gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Keizer Recruitment te maken hebben. Keizer Recruitment houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

 

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Keizer Recruitment of wanneer u anderszins contact heeft met Keizer Recruitment (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Keizer Recruitment), legt Keizer Recruitment de door u opgegeven gegevens vast. Keizer Recruitment bewaart uw gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen, na uw expliciete toestemming, en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Dit kunnen zijn:

  • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • Gegevens die vermeld staan op het curriculum vitae (cv);
  • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
  • Gegevens over assessments/trainingen/opleidingen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  • Gegevens over beschikbaarheid
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Keizer Recruitment gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en waarvoor u vooraf expliciete toestemming heeft gegeven. Zo worden deze gegevens gebruikt ten behoeve van de communicatie, arbeidsbemiddeling en daaraan verwante dienstverlening zoals ontwikkeling alsmede om te voldoen aan de wet- en regelgeving (identificatie).

Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, lees opdrachtgevers of concullega`s verstrekt. Dit gebeurt slechts wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Keizer Recruitment naar opdrachtgevers of concullega`s in relatie tot arbeidsbemiddeling of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform afgesproken en wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt te allen tijde de website van Keizer Recruitment anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Keizer Recruitment te delen.

 

Beveiliging

Keizer Recruitment draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
– alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

 

Cookies

Keizer Recruitment maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Keizer Recruitment maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Keizer Recruitment inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Keizer Recruitment heeft hier geen invloed op. Keizer Recruitment heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

(Andere) Derden hebben geen toegang tot de door Keizer Recruitment geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Het weigeren van cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik van de website van Keizer Recruitment.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Keizer Recruitment opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@keizerrecruitment.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Keizer Recruitment behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.